Pravidlá - Střet (Garen vs. Darius)

1. Složení týmu

1.1. Registrace

 

Pro registraci do turnaje je nutné mít platný tým, který je způsobilý pro účast v turnaji. Po vytvoření týmu v systému Battlegrounds obdrží kapitán odkaz, pomocí kterého přizve do týmu hráče.

 

Jediný člen týmu, který má právo přihlásit tým do turnaje, je kapitán týmu. Právě na něj spadá zodpovědnost ujistit se, že každý člen jeho týmu splňuje následující požadavky:

 • způsobilost z hlediska umístění v hodnoceném žebříčku
 • způsobilost z hlediska bydliště: občan SR nebo ČR
 • způsobilost z hlediska věkového omezení
 • účastní se jen jedné ligy/turnaje systému Battlegrounds zároveň
 • hráč je přihlášený jen v jednom týmu v daném Battlegrounds turnaji (hráči však mohou na platformě být ve více týmech, pokud nejsou přihlášeni na ten samý turnaj)

 

Každý hráč uvedený na soupisce daného týmu bude považován za platného člena nehledě na to, zda odehrál některý zápas, a tudíž musí splňovat podmínky účasti. Pokud některý hráč nesplní kterékoliv z výše uvedených kritérií, celý tým bude diskvalifikován.

 

Pokud chce kapitán registrovat tým, musí se přihlásit na platformu Battlegrounds.1.2. Upravování soupisky týmu

Soupiska týmu je kompletním seznamem všech hráčů v týmu, kteří jsou přihlášeni do turnaje v systému Battlegrounds. Minimální počet účastníků je 5, ale maximální počet hráčů v týmu je 9.

 • Přidávání dalších hráčů: Týmy, které nemají maximální počet hráčů, mohou přidávat hráče do naplnění kapacity, ale pouze mezi koly (tedy po skončení daného kola a před obdržením Turnajového kódu pro kolo následující). Lze pozvat pouze hráče, kteří v tom samém turnaji ještě nehráli či na něj nejsou přihlášeni.
 • Odstraňování hráčů: Tato možnost bude vypnuta od ukončení registrace až do konce turnaje.

 

1.3. Používání náhradníků

Jako náhradníka může tým použít libovolného hráče ze své soupisky. Hráči mohou v již započatém zápase nahradit hráče, pouze tehdy, pokud dojde k restartu za následujících podmínek:

 • Hráč má potíže s hardwarem
 • Hráč má technické potíže / potíže s internetem
 • Hráč má potíže s připojením
 • Na základě uvážení esporťáka

Pokud dojde k restartu zápasu z jiných než technických důvodů, soupiska týmu musí zůstat stejná. V případě jiných nepovolených změn mohou rozhodčí tým diskvalifikovat.

 

2. Struktura turnaje

Všechny zápasy se odehrají na mapě Vyvolávačův žleb v režimu 5v5. Šampioni se budou vybírat v režimu turnajový draft. 

Registrace bude probíhat do 6. 7. 2018.

2.1. Turnaj

 • 20 týmů
 • 7. 7. 2018 → se odehraje jednoduchý vyřazovací systém na jeden vítězný zápas
  • 1. kolo - 17:00
  • 2. kolo - 18:00
  • 3. kolo - 19:00
  • Semifinále - 20:00
  • Finále - 21:00

Všechny zápasy, které jsou v sériích (Bo3 a Bo5) se musí odehrát najednou a nemůžou být přesunuté. Přestávky mezi hrami v sériích mohou být dlouhé maximálně 15 minut, delší pouze se souhlasem esporťáka.

 

2.2 Dodatečné povinnosti

 • mohou se hrát pouze šampioni z Noxu nebo Demacie
 • šampioni z Noxu a Demacie se nesmí banovat!
 • nelze hrát stejné frakce na obou stranách, vždy se musí hrát Noxus vs Demacie
 • tým, který vybírá první, si zvolí frakci
 • tým, který vybírá druhý, musí hrát ještě nezvolenou frakci
 • v týmu mohou být pouze šampioni z dané frakce 

Výpis šampionů:

 • Noxus:
  • Cassiopeia
  • Darius
  • Draven
  • Katarina
  • Kled
  • LeBlanc
  • Riven
  • Sion
  • Swain
  • Talon
  • Vladimir
 • Demacie:
  • Fiora
  • Galio
  • Garen
  • Jarvan IV.
  • Lucian
  • Lux
  • Poppy
  • Quinn
  • Shyvana
  • Sona
  • Vayne
  • Xin Zhao

3. Odměny

Odměny získají pouze hráči, kteří odehrají alespoň 1 zápas, a budou distribuované v průběhu několika týdnů. 

 • 1. místo – 2000 RP
 • 2. místo – 1000 RP
 • 3. místo – 750 RP
 • 4. – 8. místo – zrychlení zkušeností na 3 výhry

4. Okruhové body

V tomto turnaji není možné získat okruhové body.

5. Hraní turnaje

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat Vyvolávačův kodex, chovat se sportovně a podle zásad fair play.

5.1 Turnajový kód

Ve všech Battlegrounds turnajích je povinnost odehrát každý zápas s turnajovým kódem přiděleným pro dané kolo.

 

 • Turnajový kód bude zaslán emailem před zahájením turnaje
 • Každý turnajový kód je vygenerován pro konkrétní zápas
 • Pokud turnajový kód nefunguje, ujistěte se, že před nebo za kódem nemáte přebytečnou mezeru.
 • Turnajový kód se všemi informacemi bude zaslán všem členům týmu a jsou dostupné i na domovské stránce československého okruhu: battlegrounds.leagueoflegends.com/czs

5.2 Začátek zápasu

Jakmile kapitán obdrží informace o dalším zápasu spolu s unikátním turnajovým kódem, musí se dohodnout na čase zápasu v rámci daného časového okna.

 

Jakmile kapitán obdrží informace o dalším zápasu spolu s turnajovým kódem a oficiálním časem začátku zápasu, bude zodpovědný za uspořádání zápasu se soupeřícím týmem. Je možné se domluvit se soupeřem a zápas odehrát kdykoli před oficiálním časem začátku zápasu. Pokud zápas nebyl odehrán před oficiálním časem začátku zápasu, za čas konání zápasu se považuje termín obdržený v emailu.

 

 • Oba týmy musí být připraveny na hru před oficiálním začátkem zápasu (všechny zápasy budou mít určený konkrétní čas)
 • Hra může být odehrána kdykoli před oficiálním začátkem zápasu, který je považován za poslední možný termín
 • Méně než pět hráčů v týmu nemůže utvořit platný tým. Pokud se zápas hraje 4 vs 5 či podobně, tým bez kompletní soupisky bude diskvalifikován
 • Doporučujeme, aby byly týmy online 10 minut před oficiálním časem začátku zápasu, aby měly dostatek času vstoupit do vlastního herního lobby, vyřešit případně vyvstalé problémy a připravit se.
 • Zápas musí začít nejpozději 10 minut po oficiálním začátku zápasu. Pokud jeden z týmů není kompletní, kompletní tým má povinnost zůstat v lobby ještě minimálně 5 minut a zkontrolovat stránku zápasu, jestli byl výsledek správně zapsán (je nutné stránku obnovit). Pokud byl výsledek správně zapsán, tým může lobby opustit, v opačném případě kontaktuje esporťáka.
 • V případě, že se čeká na jednoho hráče (na jedné straně jsou jen 4 hráči), tak se čekací doba prodlužuje o 10 minut.

5.3 Pauza

V tomto turnaji není možné využít pauzy.

 

6. Tresty

Za porušení pravidel či zásad sportovního chování mohou být uděleny následující postihy. O udělení stupně postihu rozhoduje esporťák s přihlédnutím k okolnostem.

6.1. Napomenutí

 • Nesportovní chování (gg ez, better jungler wins apod.)
 • Žádný člen týmu nesmí používat jazyk, který je obscénní, sprostý, vulgární, urážlivý, výhružný, hrubý, pomlouvačný, hanlivý, nactiutrhačný či jakkoliv jinak pohoršlivý či nepřijatelný; ani propagovat či vzbuzovat nenávist či diskriminující chování, a to nikdy a nikde v průběhu turnaje, brzy před ním či po něm.

6.2. Diskvalifikace

 • Používání nepovolených nástrojů a programů třetích stran (cheaty apod.)
 • Použití hráče, který není na soupisce
 • Hraní s týmem, který nemá ve hře minimum 5 hráčů
 • Sdílení účtu – hraní na účtu, který danému hráči nepatří
 • Vydávání se za někoho jiného – hráč mění své jméno vyvolávače, aby vypadal jako někdo jiný
 • Tajná dohoda – úmyslné prohrávání / ovlivňování zápasu ve prospěch soupeřícího týmu
 • Využívání jakýchkoliv bugů, botů atd.

Diskvalifikovaný tým/hráč nemá nárok na odměny.

6.3. Permanentný zákaz účasti na Battlegrounds

 • Propagace fašismu, homofobie, xenofobie, rasismu, sexismu, urážení na základě národnosti a podobně

6.4. Jiné

 • Esporťáci mohou rozhodnout o jiném potrestání týmu, vzhledem k jeho provinění (odečtení Okruhových bodů, znovuodehrání zápasu, … )

7. Apendix

7.1 Esporťák a jeho kompetence

 

Esporťáci jsou rozhodčí ligy. Rozhodují o sporech, mají pravomoc trestat a starají se o organizaci ligy. Pro danou ligu jsou nejvyšším pořadatelem a v rozhodování mají poslední slovo. Z tohoto titulu mohou rozhodovat i o věcech, které nejsou explicitně zapsány v pravidlech. Jejich rozhodnutí je konečné a neakceptování může vyústit v diskvalifikaci či zákaz účasti. Oficiální hráčská podpora Riot Games není za turnaj zodpověndná, nemá pravomoc zasahovat do turnajů a nemůže řešit problémy specifické pro daný turnaj.

 

Esporťáci mají herní účty s předponou “Adj” na úrovni 15 a bez odehraných her. Mohou být přivoláni do chatovací místnosti na Battlegrounds platformě pomocí tlačítka “nahlásit problém”. Rádi pomohou. Nicméně mimo čas hraní zápasu může být doba odezvy delší. Esporťáky můžete kontaktovat přes oficiální Diskuzi na leagueoflegends.com nebo přímo ve hře na serveru EUNE (vyvolávači: Ryžgo a heyiamHSK).

 

Pokud existuje rozpor mezi emailem, oznámením nebo dalšími dokumentacemi, kapitán je povinen tuto skutečnost nahlásit esporťákovi.

7.2 Způsobilost k účasti

Kterýkoliv vyvolávač s aktivním účtem League of Legends na požadované minimální úrovni (30), který právě nemá zákaz vstupu do hry, je způsobilý k účasti na libovolném oficiálním turnaji.

7.2.1 Výjimky

Zúčastnit se nesmí jedinci, kterým je účast specificky zakázána ze strany Riot Games, nebo ti, kterým je účast zakázána:

 • místními zákony
 • pravidly pořadatele turnaje
 • správou místa, kde se turnaj koná
 • zaměstnanci Riot Games
 • Esporťáky a lidmi spojenými s turnajem

7.3 Způsobilost z hlediska bydliště

Liga je otevřena jen pro hráče z České a Slovenské republiky.

 

Aby byl hráč způsobilý k účasti v soutěži, která je územně omezena, musí být buď:

 

 • Občanem dané země schopným prokázat se platným občanským průkazem / pasem
 • Stálým obyvatelem dané země schopným prokázat se potvrzením o studiu, dlouhodobou pracovní smlouvou či podepsanou smlouvou o pronájmu
 • V daném okamžiku dočasným obyvatelem dané země alespoň po dobu 90 po sobě jdoucích dnů, včetně dne zahájení turnaje

 

Hráč, který je způsobilý zúčastnit se více územně omezených okruhů se může současně zúčastnit jen jednoho z nich.

7.4 Věk účastníků

Všichni účastníci musí mít alespoň 13 let.